11.4.2014

Gülağaç İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

​Elif ÇELİK

​​İlçe Müdürü

​​​​

Personel

​​ADI SOYADI

​ÜNVANI

​​TELEFONU

​Elif ÇELİK​İlçe Müdürü​0382 4312296

​​Yusuf ELMA​

​Veteriner Hekim

​0382 4312296

​Bahadır YILMAZ

​Ziraat Mühendisi

​0382 4312296

​Gülşah DENLİ​ SAVAŞLI

​Ziraat Mühendisi​

​0382 4312296

​Onur İbrahim ÖKMEN

​Ziraat Mühendisi​

​0382 4312296

​Özgür SAVAŞLI

​​Ziraat Mühendisi​

​0382 4312296

​Uğur KÜÇÜKKAYA

​Ziraat Mühendisi​

​0382 4312296

​Celal YILDIRIM

​Ziraat Teknikeri​

​0382 4312296

​Lütfi GELİR

​Veteriner Sağlık Teknisyeni

​0382 4312296

​Ahmet İN

​Ziraat Teknisyeni

​0382 4312296

​İsmet TUNCER

​Memur

​0382 4312296

​Mahir ÜNLÜ

​Memur

​0382 4312296

​Muammer GÜNEY

​Şoför

​0382 4312296

​Erdoğan KOCA

​İşçi

​0382 4312296

​Fevzi SAYGILI

​İşçi

​0382 4312296

​Yusuf ALTINER

​İşçi

​0382 4312296

​Görevleri

a) İlçenin kalkınması, çiftçilerin gelir ve hayat seviyelerinin yükselmesi için hizmet ve görev alanına giren konularda program ve projelerin hazırlanması için gerekli bilgileri toplamak ve teklifte bulunmak,
b) Program ve projelerin ilçeyi ilgilendiren bölümlerini uygulamak ve sonuçlarını değerlendirmek,
c) Çiftçinin eğitimi için yayım programları hazırlamak ve uygulamasını sağlamak,
ç) Üst kuruluşlarca hazırlanıp kendilerine intikal ettirilmiş olan örnek çiftlik geliştirme planlarına göre işletme kurulmasına yardımcı olmak,
d) İlçenin tarım, hayvancılık ve su ürünleri ile ilgili her türlü tarım girdileri ve kredi ihtiyaçlarını tespit ederek il müdürlüğüne bildirmek, temininde yardımcı olmak, dağıtımlarını yapmak,
e) İlçede bitki ve hayvan sağlığını korumak amacıyla mevzuatında belirtildiği şekilde hastalık ve zararlılarla mücadeleyi sağlamak,
f) İlçenin tarımla ilgili istatistiklerini üst kuruluşlarca verilen formlara uygun olarak zamanında derlemek ve ilgili yerlere intikal ettirmek,
g) İlçenin program ve projelere dayalı yıllık bütçe teklifini hazırlayarak zamanında il müdürlüğüne göndermek,
ğ) Toprak analiz sonuçlarına dayalı gübre kullanımını sağlamak için eğitim çalışmaları yapmak,
h) Verilen yetki çerçevesinde ilçede denetim faaliyetlerini yürütmek,
ı) Her türlü hayvan ıslah faaliyetini yürütmek, Bakanlık tarafından uygulamaya konulan kayıt sistemlerine veri girişlerini yapmak ve veri kaydına dayalı destekleme işlemlerini uygulamak,
i) Kayıt sistemleri veri giriş işlemleri ve sistemlere bağlı destekleme uygulamalarını il müdürlüğü ile koordineli olarak yürütmek,
j) Yukarıda sayılanlar dışında, mevzuat ile verilen diğer görevler ile kaymakam ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.​
''