10.3.2017 / Gösterim Sayısı : 768

2017 Su Ürünleri Avlanma Yasakları Başladı

Su ürünleri kaynaklarımızdan ekonomik olarak yararlanmak, üretimi ve su ürünlerinin ihracatını artırmak üzere, deniz ve içsularımızdaki su ürünlerinin kalite ve stoklarının korunması, ekonomik türlerin geliştirilmesi ve su ürünleri kalkınma plan hedeflerine ulaşılmasını sağlamak amacıyla, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Su Ürünleri Yönetmeliği gereğince, 01.09.2016 – 31.08.2020 tarihleri arasındaki avlanma döneminde geçerli olmak üzere Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 4/1 ve Amatör (Sportif) Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 4/2 Numaralı Su Ürünleri Tebliğleri yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu tebliğler ile Aksaray ili dâhilinde bulunan içsularda uygulanacak su ürünleri avcılığına dair kurallar belirlenmiştir.

Bu kapsamda, İlimiz içsularında av yasağı 15 Mart 2017 itibari ile başlayıp 15 Haziran 2017 tarihinde sona erecektir. Bu yasak döneminde yapılacak olan denetimlerde su ürünleri avcılığı yapan amatör ve ticari balıkçılara; idari para cezası, yasaklı ürüne ve av aracına el koyma işlemi uygulanacaktır.

 Sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması için tüm amatör ve ticari balıkçılarımızın av yasaklarına uymaları, avcılık konusunda bilinçli ve duyarlı davranmaları son derece önemlidir.

 

Ayrıca Mamasın barajında ise ilgili yöneltmelik gereğince yıl boyunca ticari balık avcılığı yasaklanmıştır.

''