10.3.2017 / Gösterim Sayısı : 173

Aksaraylı Çiftçilerimize 2016 Yılında 132 Milyon 974 Bin 713 TL'lik Tarımsal Destek Ödemesi Gerçekleştirildi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü olarak,  sağlıklı ve güvenli gıdayı üreticimizin ihtiyaçlarına sunmak, hayvan hastalıklarını önleyerek hayvan refahını sağlamak, kaliteli et, süt, süt ürünleri, buğday, arpa, yem bitkisi yonca, silajlık mısır, çerezlik kabak ve. diğer tarımsal ürün üreterek 80 milyon insanımızın doyurulmasını sağlamak, tarımsal ürün işleyen sanayimizi geliştirerek gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarmak, tarımsal ürün hasılamızı artırmak ve tarım ürünü ihraç eden ülkeler konumuna gelmek amacıyla Bakanlık olarak çiftçilerimize bir çok kalemde destek ödemelerinde bulunulmaktadır.

2016 yılı Tarımsal Destekleme Ödemeleri kapsamında bu zamana kadar üreticilerimize; Bitkisel Üretim Faaliyetleri kapsamında 71.491.356 TL,  Hayvansal Üretim faaliyetleri kapsamında, 47.851.921 TL, Kırsal Kalkınma Yatırım faaliyetleri kapsamında 13.365.936 TL, Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Desteklenmesi faaliyetleri kapsamında  240.000 TL , çiftlik muhasebe veri ağı desteği kapsamında  ise 25 bin TL olmak üzere toplam olarak 132 Milyon 974 bin 713 TL'lik ödeme yapılmıştır.

Ödemeler kapsamında; mazot gübre desteği için 24 milyon 087 bin TL,  hububat fark ödemesi için 9 milyon 063 bin TL, yem bitkileri desteği için 13 milyon 687 bin TL, sertifikalı tohum kullanım desteği için 22 milyon 430 bin TL, sertifikalı fidan kullanım desteği için 52 bin TL Çevresel Amaçlı Tarım Arazilerin Korunması Desteği için 2 Milyon 169 bin, süt desteği için 17 milyon 48 bin TL, anaç sığır desteği için 16 milyon 401 bin TL, buzağı desteği için 2 milyon 951 bin TL, Kırmızı et desteği için 1 Milyon 97 bin TL, manda desteği 156 bin TL, tiftik keçisi desteği için 2 bin TL, halk elinde hayvan ıslah projesi için 751 bin TL, arıcılık desteği için 83 bin TL, anaç koyun keçi desteği için 8 milyon 9 bin TL, sürü yönetimi desteği için 415 bin TL, hastalıktan ari işletme desteği için 434 bin TL, genç çiftçi hibe desteği için 5 milyon 310 bin TL, basınçlı sulama sistemleri desteği için 1 Milyon 85 bin TL, ekonomik yatırımlar hibe desteği için 6 milyon 395 bin TL, KOP Projesi ahır/ağıl yapımı ve damızlık koç alımı hibe desteği için 576 bin TL,  Tarımsal Yayım ve Danışmanlık desteği için 240 bin TL, çiftlik muhasebe veri ağı desteği için 25 bin TL verilmiştir.

Destek ödemeleri Mart ayı içerisinde üreticilerimizin/birliklerimizin hesaplarına aktarılmaktadır. Üreticilerimiz TC kimlik numarasının son hanesine göre Banka hesaplarına yatırılan destekleme ödemelerini çekebilmektedir.

''