11.4.2014

Ağaçören İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

​​İlçe Müdürü

​​​Orhan ŞAHİN​
Ağaçören İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü

Personel​

​ADI SOYADI

ÜNVANI

​​TELEFON

​​Orhan ŞAHİN​

İlçe Müdürü

​​(0382) 3312149​​

​Serkan BEŞYAPRAK

​Veteriner Hekim

​​​(0382) 3312149​​​

Abdullah ÇUBUKÇU

​Ziraat Mühendisi

​(0382) 3312149​​

​Fatih YILDIZ

​Ziraat Mühendisi​​

​(0382) 3312149​​

​Özlem İNCE

​Ziraat Mühendisi

​​​​(0382) 3312149​​

Fatih ​ Mehmet 
BİRGİN
​Ziraat Mühendisi(​0382) 3312149​​

​Köksal ÖZTAŞ​

​​Veteriner Sağlık Teknisyeni

​​(0382) 3312149​​

Emrah KARAHAN​

​Veteriner Hekim(​0382) 3312149​​​

​Uğur ÇAM

​Memur​

​(0382) 3312149​​

​Ahmet GÖRGÜLÜ​

​İşçi

​(0382) 3312149​​

​Duran AYDIN

​İşçi

​(0382) 3312149​​

​Hüdaverdi ÜLGER

​İşçi

​(0382) 3312149​​

İbrahim ALTIN

​İşçi​

​​(0382) 3312149​​

​Kenan ÇAM

​İşçi

​​(0382) 3312149​​​

​​​​​​​Görevleri

​a) İlçenin kalkınması, çiftçilerin gelir ve hayat seviyelerinin yükselmesi için hizmet ve görev alanına giren konularda program ve projelerin hazırlanması için gerekli bilgileri toplamak ve teklifte bulunmak,
b) Program ve projelerin ilçeyi ilgilendiren bölümlerini uygulamak ve sonuçlarını değerlendirmek,
c) Çiftçinin eğitimi için yayım programları hazırlamak ve uygulamasını sağlamak,
ç) Üst kuruluşlarca hazırlanıp kendilerine intikal ettirilmiş olan örnek çiftlik geliştirme planlarına göre işletme kurulmasına yardımcı olmak,
d) İlçenin tarım, hayvancılık ve su ürünleri ile ilgili her türlü tarım girdileri ve kredi ihtiyaçlarını tespit ederek il müdürlüğüne bildirmek, temininde yardımcı olmak, dağıtımlarını yapmak,
e) İlçede bitki ve hayvan sağlığını korumak amacıyla mevzuatında belirtildiği şekilde hastalık ve zararlılarla mücadeleyi sağlamak,
f) İlçenin tarımla ilgili istatistiklerini üst kuruluşlarca verilen formlara uygun olarak zamanında derlemek ve ilgili yerlere intikal ettirmek,
g) İlçenin program ve projelere dayalı yıllık bütçe teklifini hazırlayarak zamanında il müdürlüğüne göndermek,
ğ) Toprak analiz sonuçlarına dayalı gübre kullanımını sağlamak için eğitim çalışmaları yapmak,
h) Verilen yetki çerçevesinde ilçede denetim faaliyetlerini yürütmek,
ı) Her türlü hayvan ıslah faaliyetini yürütmek, Bakanlık tarafından uygulamaya konulan kayıt sistemlerine veri girişlerini yapmak ve veri kaydına dayalı destekleme işlemlerini uygulamak,
i) Kayıt sistemleri veri giriş işlemleri ve sistemlere bağlı destekleme uygulamalarını il müdürlüğü ile koordineli olarak yürütmek,
j) Yukarıda sayılanlar dışında, mevzuat ile verilen diğer görevler ile kaymakam ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.​

''