11.4.2014

Eskil İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

​​İlçe Müdürü

​​​
Cafer CANTEKİN
Eskil İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü
Doğum yeri ve tarihi   : Kayseri 1983
Medeni hali                 : Evli
EĞİTİM
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi 2008
ÇALIŞTIĞI YERLER
Aksaray Eskil İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü (2010-.....)
Bursa Karacabey Matlı Yem Fabrikası (2009-2010)​

Personel

​​ADI SOYADI

​ÜNVANI

​TELEFONU

​Cafer CANTEKİN

​İlçe Müdürü​

​0382 4114276

​Ahmet Oktay IŞIK

​Veteriner Hekim

​​0382 4114276

​Mehmet TOPRAK

​Veteriner Hekim

​​0382 4114276

​Mevlüt SARPAŞAR

​Veteriner Hekim​

​​0382 4114276

​Mustafa AY

​Veteriner Hekim

​0382 4114276

​Serdar ÖZÇİFTÇİ

​Veteriner Hekim

​0382 4114276

​Yunus KORKMAZ

​Veteriner Hekim

​0382 4114276

​Behlül SEVİM

​Ziraat Mühendis​i

​0382 4114276

​Cebrail AKPINAR

Ziraat Mühendis​i​

​0382 4114276

​Çağrı SELVİ

​Ziraat Mühendis​i

​​0382 4114276

​Emrah ÇULHA

​Ziraat Mühendis​i

​0382 4114276​

​Emre ŞENTAY

​Ziraat Mühendis​i​

​​0382 4114276

​Erman TELLİ

​Ziraat Mühendis​i​

​​0382 4114276

​Fatih İMRE

​Ziraat Mühendis​i​

​​0382 4114276

​Hilal SELVİ

​Ziraat Mühendis​i​

​​0382 4114276

​Özlem TEMEL DİP

​Ziraat Mühendis​i​

​​0382 4114276

​Seçil YILDIRIM

​Ziraat Mühendis​i​

​​0382 4114276

​Yusuf Gökhan DİP

​Ziraat Mühendis​i​

​​0382 4114276

​Dursun GÖK

Veteriner Sağlık Teknikeri

​​0382 4114276

Hasan BAYKUŞ

Veteriner Sağlık Teknikeri

​​0382 4114276

​Görevleri

a) İlçenin kalkınması, çiftçilerin gelir ve hayat seviyelerinin yükselmesi için hizmet ve görev alanına giren konularda program ve projelerin hazırlanması için gerekli bilgileri toplamak ve teklifte bulunmak,
b) Program ve projelerin ilçeyi ilgilendiren bölümlerini uygulamak ve sonuçlarını değerlendirmek,
c) Çiftçinin eğitimi için yayım programları hazırlamak ve uygulamasını sağlamak,
ç) Üst kuruluşlarca hazırlanıp kendilerine intikal ettirilmiş olan örnek çiftlik geliştirme planlarına göre işletme kurulmasına yardımcı olmak,
d) İlçenin tarım, hayvancılık ve su ürünleri ile ilgili her türlü tarım girdileri ve kredi ihtiyaçlarını tespit ederek il müdürlüğüne bildirmek, temininde yardımcı olmak, dağıtımlarını yapmak,
e) İlçede bitki ve hayvan sağlığını korumak amacıyla mevzuatında belirtildiği şekilde hastalık ve zararlılarla mücadeleyi sağlamak,
f) İlçenin tarımla ilgili istatistiklerini üst kuruluşlarca verilen formlara uygun olarak zamanında derlemek ve ilgili yerlere intikal ettirmek,
g) İlçenin program ve projelere dayalı yıllık bütçe teklifini hazırlayarak zamanında il müdürlüğüne göndermek,
ğ) Toprak analiz sonuçlarına dayalı gübre kullanımını sağlamak için eğitim çalışmaları yapmak,
h) Verilen yetki çerçevesinde ilçede denetim faaliyetlerini yürütmek,
ı) Her türlü hayvan ıslah faaliyetini yürütmek, Bakanlık tarafından uygulamaya konulan kayıt sistemlerine veri girişlerini yapmak ve veri kaydına dayalı destekleme işlemlerini uygulamak,
i) Kayıt sistemleri veri giriş işlemleri ve sistemlere bağlı destekleme uygulamalarını il müdürlüğü ile koordineli olarak yürütmek,
j) Yukarıda sayılanlar dışında, mevzuat ile verilen diğer görevler ile kaymakam ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.​
''