13.4.2018

Sultanhanı İlçe, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

​​İlçe Müdürü

​​​​Resim
Adem ÖZKİRAZ

Sultanhanı İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü

Doğum yeri ve tarihi   : Artova/Tokat 1986

Medeni hali                 : Evli

EĞİTİM

Lisans

Ankra Üniversitesi Veteriner Fakültesi: 2010

Yüksek Lisans

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü Besin Hijyeni ve Teknolojisi ABD: 2016

ÇALIŞTIĞI YERLER

Giresun İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü (2011-2014)

Muş İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü (2014-2015)

Aksaray İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü (2015-2018)

Sultanhanı İLçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü (2018-.....)

Personel

​​ADI SOYADIÜNVANITELEFONU

​Adem ÖZKİRAZ

​İlçe Müdürü

​0382 2422099-2801

Özlem İNCE YALÇIN
Mühendis

​​0382 2422099-2807

Ramazan OCAK

Veteriner Hekim

​0382 2422099-2805

Minevver KÖK

Mühendis

​0382 2422099-2808

Ahmet Yakup ÇANAKÇI

Veteriner Hekim

​0382 2422099-2806 

Melek GÜMÜŞBAŞ

Memur

​0382 2422099-2802

​Şakir GÖKŞEN

Memur

​0382 2422099-2802

​Kadriye KORKMAZ
​Memur
​0382 2422099-2800
​Yasemin KAYIKÇI
​Memur0382 2422099-2802
Muharrem ÇAKANŞoför​0382 2422099

​Görevleri

a) İlçenin kalkınması, çiftçilerin gelir ve hayat seviyelerinin yükselmesi için hizmet ve görev alanına giren konularda program ve projelerin hazırlanması için gerekli bilgileri toplamak ve teklifte bulunmak,
b) Program ve projelerin ilçeyi ilgilendiren bölümlerini uygulamak ve sonuçlarını değerlendirmek,
c) Çiftçinin eğitimi için yayım programları hazırlamak ve uygulamasını sağlamak,
ç) Üst kuruluşlarca hazırlanıp kendilerine intikal ettirilmiş olan örnek çiftlik geliştirme planlarına göre işletme kurulmasına yardımcı olmak,
d) İlçenin tarım, hayvancılık ve su ürünleri ile ilgili her türlü tarım girdileri ve kredi ihtiyaçlarını tespit ederek il müdürlüğüne bildirmek, temininde yardımcı olmak, dağıtımlarını yapmak,
e) İlçede bitki ve hayvan sağlığını korumak amacıyla mevzuatında belirtildiği şekilde hastalık ve zararlılarla mücadeleyi sağlamak,
f) İlçenin tarımla ilgili istatistiklerini üst kuruluşlarca verilen formlara uygun olarak zamanında derlemek ve ilgili yerlere intikal ettirmek,
g) İlçenin program ve projelere dayalı yıllık bütçe teklifini hazırlayarak zamanında il müdürlüğüne göndermek,
ğ) Toprak analiz sonuçlarına dayalı gübre kullanımını sağlamak için eğitim çalışmaları yapmak,
h) Verilen yetki çerçevesinde ilçede denetim faaliyetlerini yürütmek,
ı) Her türlü hayvan ıslah faaliyetini yürütmek, Bakanlık tarafından uygulamaya konulan kayıt sistemlerine veri girişlerini yapmak ve veri kaydına dayalı destekleme işlemlerini uygulamak,
i) Kayıt sistemleri veri giriş işlemleri ve sistemlere bağlı destekleme uygulamalarını il müdürlüğü ile koordineli olarak yürütmek,
j) Yukarıda sayılanlar dışında, mevzuat ile verilen diğer görevler ile kaymakam ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.​


''